Du skal altid aflevere din lejlighed ’nyistandsat’. Vi stiller krav om, at istandsættelsen udføres håndværksmæssigt korrekt. Istandsættelsen skal være gennemført indenfor den tidsramme, der er aftalt, og ifølge forpligtelserne i din lejekontrakt. 

Vi har til ejendommene tilknyttet en stab af håndværksmestre, som vi bruger fast, derfor er de som oftest billigere. Desuden er disse forhåndsgodkendt af ejendomsadministrationen, og istandsættelsen skal derfor ikke efterfølgende synes af udlejer.


Ønsker du selv at indhente tilbud hos en anden håndværker, er du selvfølgelig velkommen til dette. Vi kræver dog, at firmaet er momsregistreret og medlem af Byggaranti. Vælger du selv en håndværker, skal pågældende være til stede ved flyttesynet og her afgive tilbud på arbejdet, så både du og vi ved, hvad istandsættelsen vil koste.

Bestiller du selv en håndværksmester til at udføre arbejdet, skal resultatet selvfølgelig være i orden. Er det ikke tilfældet, bliver vi nødt til at lade en anden håndværker rette op på arbejdet for din regning. ​Også her skal du være fraflyttet lejligheden på det tidspunkt, der fremgår af din kontrakt.

Vedligeholdelseskonto
Har du har en lejlighed, der skal afleveres nyistandsat, og som har en indvendig vedligeholdelseskonto, bliver saldoen på kontoen modregnet i dine udgifter til istandsættelsen.

Står du selv for istandsættelsen af lejligheden, så husk inden dine håndværkere går i gang, at du skal have godkendt arbejderne af administrationen, for at du kan få dækket udgifterne af det indestående beløb på vedligeholdelseskontoen.