Når vi modtager din opsigelse, bekræfter vi den i form af et brev.

Her oplyser vi også, hvad du skal gøre i forbindelse med din fraflytning,
samt hvad der indestår på din forudbetalte leje, depositum og eventuelle
indvendige vedligeholdelseskonto.

Du bør senest 1 måned før din fraflytning kontakte administrationen for at aftale et tidspunkt for afholdelse af flyttesyn. Flyttesynet kan først gennemføres, når du er fraflyttet lejligheden, og den er helt tom og rengjort. Det er vigtigt, at du selv deltager i flyttesynet. Har du ikke mulighed for dette, så send om muligt en stedfortræder.

Fraflytningsrapport
Ved flyttesynet gennemgås lejligheden af en medarbejder fra administrationen, og der udarbejdes en rapport over, hvilke arbejder der skal udføres i lejligheden.

Når fraflytningsrapporten er udfyldt, får du en kopi. Du skal skrive under på rapporten. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at din underskrift ikke er en accept af de arbejder, der skal udføres. Den er blot en kvittering for, at du har modtaget flytterapporten.

Er du ikke enig i det arbejde, der skal udføres, kan du sende os en indsigelse med de punkter, du er uenig i.
Hvis vi modtager en indsigelse fra dig, drøfter vi sagen og forsøger at komme overens, er dette ikke muligt, indbringes sagen for huslejenævnet, som herefter tager stilling til, hvilke arbejder du skal betale for. Vær opmærksom på, at vi skal modtage din indsigelse hurtigst muligt, hvis huslejenævnet skal have praktisk mulighed for at besigtige lejemålet.