Da der ofte skal udføres istandsættelsesarbejder i lejligheden, kan der godt gå lidt tid, inden vi har modtaget alle regningerne fra håndværkerne.
Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte administrationen og spørge til status.


Varme og vand

Når du modtager din flytteafregning, vil du blive gjort opmærksom på, at varme- og/eller vandregnskabet ikke nødvendigvis er afsluttet, og du kan derfor senere modtage en afregning af dette.

I din lejekontrakt står, hvornår varmeregnskabsperioden starter i ejendommen, hvor dit lejemål er. Har dit lejemål eks. skæring 1. januar, og du fraflytter lejemålet ultimo februar, kan der godt gå mere end 1 år efter fraflytningen, før der kan foretages en endelig opgørelse.

Er du uenig i din flytteafregning, skal du kontakte administrationen skriftligt​.