Når du underskriver lejeaftalen, skal du som oftest betale tre måneders leje forud, udover den første måneds leje.

Den forudbetalte leje kan du trække på, når du fraflytter lejligheden. Vær blot opmærksom på, at din forudbetalte leje ikke inkluderer a conto betalinger for vand, varme, beboerrepræsentation m.m., men kun den rene leje.

Ændrer din leje sig, sker der en tilsvarende ændring i størrelsen af din forudbetalte leje. Har du tre måneders forudbetalt leje stående, og din leje stiger, vil du blive opkrævet en regulering af din forudbetalte leje, således at den fortsat svarer til tre måneders leje.