Når du underskriver lejeaftalen, skal der også betales et depositum.
Depositum kan højst udgøre et beløb, der svarer til tre måneders leje.


Depositummet står til sikkerhed for, at du ved fraflytning afleverer lejligheden nyistandsat, som aftalt. Sker det ikke, kan udlejer bruge depositummet til at sætte lejligheden i den aftalte stand. Afleverer du boligen som aftalt, får du dit depositum retur.

Ændrer din leje sig, sker der en tilsvarende regulering i størrelsen af dit depositum, således at det fortsat svarer til tre måneders leje.