Efter 26 års fravær pryder EK’s logo igen Industriens Hus.

I en tidligere periode frem til 1997 skiltede vi med vores ”Bygningsrenoveringsskilt”, som blev sat op i 1988. Vi var tilsyneladende ikke helt tilfredse med skiltets udformning dengang, for vi har i arkiverne fundet korrespondance med arkitekt Harald From, som skulle hjælpe os med en ændret udformning. Det lykkedes at få ændret bygningsrenoveringsskiltet på en tilfredsstillende måde, for som det fremgår af brevet, blev skiltet hængt op den 20. december 1988.

I slutning af 1980’erne var der en overvægt af renoveringsopgaver i markedet. Men dengang som nu var vores målsætning, at omsætningen skal genereres ud fra en ligelig fordeling af opgaver indenfor nybyggeri og ombygning/renovering.

Indenfor de seneste år har EK opført flere større nybygningsopgaver som f.eks. genopførelsen af K.B. Hallen, opførelse af Kampsporten Hus på Nørrebro, hotel- og kontorhuset Woods Augusthus i Ørestaden, ny skole til SOPU og nyt hotel til Scandic – begge på Skelbækgade i Kødbyen.

Denne gang har vi valgt det enkle skilt, nemlig vores EK-logo, som arkitekt Jørgen Arne tegnede til os i 1971, og vi er meget glade for igen at kunne lyse facaden op på Industriens Hus sammen med andre prominente virksomheder.