Hvis man kommer forbi Amalienborg Slotsplads en af dagene, vil man kunne konstatere, at der er stillads på Amalienborgs mellembygninger og pavilloner.

EK's Mesterafdeling har fået til opgave at udføre murerentreprisen i forbindelse med bl.a. restaurering af tage på pavillonerne. EK nedtog for nylig skorstenen på Christian VIII's Palæ. Nedhejsningen af skorstenen blev udført, for at tømrerne kan udføre ny skorstensstol. Herefter hejses skorstenen tilbage på sin vante plads. En meget spændende opgave, som heldigvis forløb helt efter planen. Ud over tagrenovering udføres vedligeholdelsesarbejder på bygningerne, som bl.a. omfatter udskiftning af fuger samt pudsreparationer. Opgaven udføres i fagentreprise for Slots- og Kulturstyrelsen.