På en solbeskinnet tirsdag eftermiddag inviterede bygherren Kjøbenhavns Boldklub (KB) til rejsegilde på K.B. Hallen. Stålspærene, der danner den velkendte bue, er nu rejst, og dermed kunne rejsegildekransen traditionen tro placeres i toppen af byggeriet.

Der blev holdt taler af formand for KB Niels-Christian Holmstrøm, Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj og EK's entreprisechef Michael Lynge-Svendsen.

Niels-Christian Holmstrøm takkede bl.a. alle de fonde, der har været med til at sikre det økonomiske grundlag for genopførelsen af den ikoniske hal. Han fremhævede, at hallen både sportsligt, kulturelt og arkitektonisk igennem tiden har sat et stort aftryk hos Københavnerne fra dens opførelse i 1938, og at det netop derfor har været ekstra vigtigt for den hæderkronede boldklub at få hallen genopført til glæde for de fremtidige generationer.

Der blev fra alles side udtrykt tilfredshed med samarbejdet indtil nu og der blev sendt en særlig tak til alle de mange håndværkere, der dagligt sørger for, at byggeriet skrider frem efter planen.

Der var mange repræsentanter fra byggesagens parter til stede men også menige medlemmer af boldklubben og Frederiksberg-borgere var mødt op for at deltage i rejsegildet.

Det er Christensen & Co. Arkitekter A/S, der har tegnet den nye K.B. Hal. Det har været vigtigt for dem, at hallen ikke skal fremstå som en tro kopi af den oprindelige K.B. Hal, men som en ny og moderne hal med sit eget udtryk. Buen genskaber det ikoniske udtryk fra den oprindelige hal og giver sammenhæng med de bagvedliggende haller. Gavlen ud mod Peter Bangs Vej bliver som noget nyt i glas med kig til hallens indre liv.

EK opfører hallen i hovedentreprise, og den forventes at stå færdig ultimo 2018.