Pensionerede murermestre fra Københavns Murerlaug har fået titlen som mestervejledere på erhvervsskolen NEXT Glostrup. Det gælder bl.a. EK’s tidligere tilbudsmedarbejder og murermester Lars Kronholm.

10 murermestre fra seniorgruppen i Murerlauget har siden 2020 været ”ekstra hænder” på mureruddannelsens grundforløb. Mandag og torsdag møder murermestrene op to ad gangen og tilbyder deres hjælp til eleverne, som kan rådføre sig med de erfarne mestre og få gode råd og tips til løsning af opgaver. Målet er at hjælpe til med at fastholde flere unge i faget, fordi mange falder fra uddannelsen allerede i grundforløbet.

Mestrenes indsats er frivillig, men har stor værdi for skolen og eleverne, samtidig er der en vis stolthed over at kunne give noget tilbage til murerfaget.

Lars Kronholm oplever jobbet som mestervejleder som meget positivt. Vi møder glade elever, som gerne vil tale med os og som spørger ind til deres opgave. Vi er parate til at give gode råd, og det er fantastisk at opleve, at de lyser helt op, når vi lige skubber lidt på. Skolen har givet udtryk for, at de er meget glade for vores indsats, og at vi er med til at fastholde eleverne på grundforløbet. Vi mestervejledere lærer jo også selv lidt nyt om udviklingen i faget, fortæller Lars.

I EK synes vi, det er en fantastisk idé og meget prisværdigt, at de erfarne murermestre giver deres viden om det gode håndværk videre til nye generationer. Mon ikke idéen kunne tages op på andre erhvervsskoler.