EK har vundet bygningsentreprisen og skal opføre ny laboratoriebygning (C4) for Rockwool International A/S i Hedehusene.

Laboratoriebygningen skal opføres som en søjle-/bjælkekonstruktion i beton med stabiliserende betonvægge.

Bygningen opføres i én etage med fladt tag. På taget etableres et teknikhus samt en gangbro til bygning C2, der ligger lige overfor den nye bygning C4.Gangbroen til den eksisterende bygning udføres som en stålgitter-konstruktion på søjler friholdt af facaden.

Laboratoriebygning:  1.520 m2
Teknikhus:                 124 m2
Gangbro:                   102 m2

Der er stor fokus på minimalt energiforbrug i bygningen, og det er Rockwools egne produkter, der som udgangspunkt skal anvendes bl.a. Rockwool Red Air system til udvendig isolering af betonkonstruktioner, Rock-zero systemet, hvis lette facader anvendes til søjle-/bjælke-konstruktionen, og der afsluttes med Rockwools Rockpanel facadesystem.

Laboratoriebygningen skal stå klar til brug i sommeren 2019 og skal spille en central rolle for Rockwool International A/S' nye produkter.

EK udfører ombygningen i samarbejde med Langvad Arkitekter A/S og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S.