I Kornerup-koncernen arbejder vi til stadighed på at optimere interne procedurer for at sikre, at arbejdsgange bliver nemmere for både vores samarbejdspartnere og internt i vores koncern.

Af administrative årsager har vi derfor besluttet at fusionere EK-Materiel A/S (CVR-nr. 75635028), Einar Kornerup A/S (CVR-nr. 13703906), Initus A/S (CVR-nr. 13840717) og Kornerup Holding A/S (CVR-nr. 39741350) med virkning fra den 4.10.2021.

Kornerup Holding A/S bliver det fortsættende selskab, mens de tre øvrige selskaber ophører ved fusionen. Kornerup Holding A/S overtager således disse selskabers aktiviteter.

Fusionen ændrer ikke noget i forhold til vores entreprenør- og ejendomsvirksomhed. De aftaler/kontrakter, der eventuelt måtte være indgået med nogen af de tre ophørende selskaber, vil Kornerup Holding A/S således blot indtræde i.

I umiddelbar forlængelse af fusionen omdøbes datterselskabet Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S til Einar Kornerup A/S. Dette navneskift er sket den 5.10.2021 og som led i en forenklet brandingstrategi for vores virksomhed. Selskabet fortsætter naturligvis med dets nuværende CVR-nr. 79095311.

Med venlig hilsen
Direktion og bestyrelse