EEK har nu afleveret etape 4 på Haraldsgade 53, København Ø, hvor vi for DEAS Asset Management og BYGST har ombygget ca. 3.500 m2 kontorarealer i kælder, stueetage samt 4. og 5. sal.

Kontorarealer er ombygget til to styrelser hhv. Styrelsen for Forskning og Uddannelse (UFM) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

I kælderen er bl.a. opført fælles mødecenter og træningsrum, og bad og omklædning er udvidet. På 4. sal er der etableret storrumskontorer, café og nye toiletkerner, og på 5. sal er kantine og produktionskøkken ombygget.

Opgaven er udført i samarbejde med SPARK arkitektur proces design og Strunge Jensen A/S.


Læs mere om de tre tidligere etaper