Mange elever fra folkeskolernes 8. og 9. klasse er i disse uger i erhvervspraktik. På vores byggeplads i Tåstrup er Alexander i praktik som byggeleder.

Det er en god mulighed for de unge at prøve sig selv af i nye rammer. At være i erhvervspraktik kan give inspiration til valg af uddannelse og være med til at afklare, i hvilken retning man skal gå rent uddannelsesmæssigt.

Byggebranchen har brug for nye kommende byggeledere, og derfor bakker EK op om erhvervspraktikordningen. Vi tilbyder praktikophold på vores byggepladser og håber, at nogle af de unge vil søge ind som bygningsingeniør eller -konstruktør.

Foreløbig har Alexander været på rundtur på byggepladsen for at danne sig et overblik over helhedsrenoveringen af Parkvej og ved samme lejlighed fået hilst på vores dygtige håndværkere. Han har læst op på udbudsmaterialet for at kunne danne sig et indtryk af byggeprocessen. Han har sammen med byggeleder Emil taget mål på vinduer og døre, været til byggeledermøde, tjekket lejligheder for skader og stiftet bekendtskab med mange andre opgaver, som indgår i en byggeleders job.

Vi har spurgt Alexander, hvordan han har oplevet sit praktikophold, og han har svaret: ”De oplevelser, jeg indtil videre har haft, var langt bedre, end jeg kunne forestille mig. Jeg er blevet indviet i mange af de vigtige opgaver og har fået ansvar, som gør det hele mere ”realistisk”.

Tak til Alexander for hans positive tilgang til erhvervspraktikopholdet. Måske ser vi ham om nogle år i EK som ny byggeleder.