EK er valgt som totalentreprenør på helhedsrenoveringen af Søgårdens 162 boliger i et integreret samarbejde med Gladsaxe almennyttige Boligselskab med DAB som administrator, totalrådgiver AART og Sweco som rådgivende ingeniør.

Den almene boligbebyggelse Søgården i Bagsværd er opført i 1950’erne af arkitekterne Hoff & Windinge og fremstår som en fin bebyggelse med en unik situationsplan med små beskedne fritliggende huse med 3‐værelsesboliger i en grøn haveby. Boligafdelingen har været igennem flere byggetekniske undersøgelser og på det grundlag er det besluttet, at eksisterende boliger skal nedrenoveres til sokkel og genopbygges på eksisterende fundamenter.

Boligerne vil geometrisk og detaljemæssigt lægge sig op ad den originale arkitektur og designes med stor respekt for stedets historie og de mange eksisterende kvaliteter i området. Samtidig vil de imødekomme moderne standarder ift. bl.a. indeklima og indretning. Efter endt renovering vil bebyggelsen fremstå med en større variation i boligtyper og størrelser.

Helhedsrenoveringen af Søgårdens boliger forventes at løbe fra 2025 og frem til 2027. Beboerne genhuses under renoveringen, men kan forhåbentlig glæde sig til at flytte tilbage til nye og fremtidssikrede boliger.