I EK er vi stolte over at være nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien ”Unge og Nyansattes arbejdsmiljø”.

Vi har en lang tradition for at uddanne lærlinge i egenproduktion indenfor tømrer-, murer-, og struktørfaget og har i vores statistikker over arbejdsulykker kunnet konstatere, at vores lærlinge ligesom i den øvrige byggebranche har været overrepræsenteret i statistikken. Vi har derfor arbejdet med modtagekulturen for lærlinge og har udarbejdet en fast procedure for modtagelsen af lærlinge og nye medarbejdere. I forbindelse med implementeringen i organisationen blev der udarbejdet en tids- og handlingsplan.

For at sikre en tæt opfølgning får alle lærlinge tilknyttet en mentor, som har det overordnede ansvar for deres faglige og personlige udvikling. Derudover er der nedsat et lærlingeudvalg med deltagelse af ledelse, HR og lærlingeansvarlige med erfaring i tilrettelæggelse af uddannelsesforløb. Og som supplement hertil gennemføres halvårlige fællesmøder, medarbejderudviklingssamtaler og faglige ekskursioner, hvor arbejdsmiljø naturligt indgår. Deltagelse i Dansk Byggeris lærlingekursus er ligeledes obligatorisk for alle lærlinge efter ca. et års ansættelse.

Lærlinge bliver således fra et tidligt tidspunkt og løbende igennem deres ansættelse hos os involveret i indsatsen for at forebygge ulykker og nedslidning, og de bliver oplyst om, hvad de kan gøre for at passe på sig selv og bidrage til det gode arbejdsmiljø på arbejdsstederne.

Proceduren for modtagelse af lærlinge blev udarbejdet i 2014, men det er først i 2019, at vi har set entydige og varige forbedringer i statistikkerne. Der er siden indførelsen af den nye procedure set en gradvis udligning af ulykkesfrekvensen for lærlinge set i forhold til ulykkesfrekvensen for øvrige medarbejdere, og det er vi naturligvis meget tilfredse med.

Det er Arbejdsmiljørådet, der hver år uddeler Arbejdsmiljøprisen. Prisuddelingen skulle have fundet sted den 21. april 2020, men grundet coronakrisen har Arbejdsmiljørådet besluttet at udsætte prisuddelingen til tirsdag den 8. september 2020.