EK har netop vundet hovedentreprisen på helhedsrenovering og kapacitetudvidelsen af Amager Fælled Skole.

Skolen består af to sammenlagte skoler. Nordskolen, der blev opført i 1910, og Sydskolen, der blev opført i 1917. De to skoler er etagebyggeri med fem etager og fremstår med et gedigent og statsligt præg i røde mursten med tegltage.

Byggesagen omhandler i hovedtræk renovering og ombygning af de to eksisterende bevaringsværdige skolebygninger, nedrivning af en mindre et-etages bygning, opførelse af en ny to-etages bygning for musikundervisning og auditorieformål samt tilpasning og ombygning af udearealer på terræn.

Byggesagen skal gennemføres i 2 etaper i perioden fra august 2018 til medio 2020: Under etape 1 ombygges/renoveres Nordskolen, og når denne er ibrugtaget følger etape 2. Her ombygges/renoveres Sydskolen, og den nye bygning opføres.

Skolens nuværende bruttoetageareal er ca. 11.600 m2, nybygningens bruttoetageareal er ca. 630 m2 og anlæg på terræn, der skal ombygges og tilpasses, udgør ca. 3.350 m2.

Helhedsrenoveringen og kapacitetsudvidelsen udføres for Byggeri København (ByK) i samarbejdet med Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma as, EKJ Rådgivende ingeniører AS og Thing Brandt Landskab.