Projektet omfatter helhedsrenovering af de eksisterende ca. 3.000 m2 bygninger og udvidelse med ca. 1.000 m2.  Skolen har i dag ca. 80 elever og ca. 130 ansatte og skal i fremtiden fungere som specialskole med tilhørende fritidsordning for elever med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Skolens eksisterende bygningsfløje bevares og bindes sammen af en ny tilbygning i den gamle skolegård. I midten skabes en oval gårdhave/sansehave, der ligeledes skal benyttes i skolens læringsprogram.

EK er i gang med at etablere byggeplads og går i gang med nedrivning i uge 39. Skolen forventes at stå færdig i august 2018.

Bygherre: Københavns Kommune Byggeri København, BUF & KEJD
Totalrådgiver og arkitekt: CASA Arkitekter A/SArkitekt: MATTERS
Ingeniør: Fjerring A/S
Landskabsarkitekt: BSAA URBANlab