EK skal opføre Kampsportens Hus i totalentreprise. På hjørnet af Lygten og Frederikssundsvej ved Nørreport Station skal Kampsportens Hus opføres med træningsfaciliteter primært møntet på asiatisk kampsport.

Kamsportens Hus bliver en 3.000 m2 stor bygning med træningssale, omklædningsfaciliteter og udenomsarealer. P.t. er vi i projekteringsfasen, og det fysiske byggeri forventes at opstarte medio 2020. Kampsportens Hus forventes at stå færdig i foråret 2022.

Opgaven udføres i samarbejde med arkitekfirmaet Entasis A/S og rådgivende ingeniører Henry Jensen A/S.