Mandag den 2. marts 2020 blev den sidste underskrift sat på kontrakten, og EK skal nu i gang med at ombygge og kapacitetsudvide Holmegårdsskolen i Hvidovre.

Holmegårdskolen skal udbygges med 1 spor, så den går fra at være en 2-sporet til en 3-sporet skole. I den forbindelse skal eksisterende skolebygninger ombygges og renoveres. Derudover skal der opføres to nye bygninger til hhv. indskoling og udskoling. Den nye indskolingsbygning skal opføres syd for den eksisterende hovedbygning og den nye udskolingsbygning nord for hovedbygningen.

Ombygning og kapacitetsudvidelsen af Holmegårdsskolen vil skabe en ny fremtidssikret skole med bedre og mere tidssvarende forhold i alle bygninger og udearealer. Skolen er i drift under hele byggeperioden, og byggeriet skal udføres i 2 etaper.

Ombygningen forventes at vare frem til medio 2022.