Den 1. november 2016 købte Initus Ejendomme A/S (et selskab i EK gruppen) grunden Mørdrupvej 15-19, hvor Helsingør Kommunes Teknisk Forvaltning tidligere har været beliggende. Planen er at nedrive den eksisterende bebyggelse på grunden med undtagelse af en enkelt bygning - Radissen - som skal omdannes til 3 boliger.

Allerede nu påbegyndes en ny lokalplan for grunden, som forventes afsluttet i samarbejde med kommunen i eftersommeren 2017.

Selve byggearbejdet forventes påbegyndt sidst på året i 2017.

Byggeriet opføres til udlejning og nybyggeriet vil indeholde 32 lejligheder fra ca. 90-130 kvm. Selve udlejningen vil blive påbegyndt med mulighed for reservation samtidig med byggestart og vil blive varetaget af EK-Ejendomsadministration A/S.