EK har renoveret og ombygget Den Norske Kirke - Sjømandskirken - beliggende Ved Mønten 9 i København. Opgaven er udført i hovedentreprise i et tæt og godt samarbejde med Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS.

Oprindeligt er kirken tegnet af den norske arkitekt, Carl Corwin. Igennem årene er den stramme modernistiske arkitektur blevet sløret, og en væsentlig del af Bertelsen og Schevings opgave har været at fremhæve kirkens oprindelige arkitektoniske kvaliteter.

Bygningen er samtidig blevet moderniseret og har fået indbygget vareelevator mellem depot i kælder og stueetage. Desuden er kirken opdateret med nyt café-inventar, komplet nyt og moderne industrikøkken, toiletter, gulve, akustikregulerende lofter og belysning.

Kirken er samtidig nyindrettet med møbler, der forstærker bygningens ånd med varme materialer og toner.