EK har nu afleveret etape 1 af den samlede moderniseringsplan for Helhedstilbuddet på Bank-Mikkelsens Vej 20-28 i Gentofte kommune. Helhedstilbuddet omfatter botilbud og dagtilbud til autisme- og strukturmiljøet samt psykiatrimiljøet, og etape 1 omfatter 48 boliger og en administrationsbygning.

EK har udført etape 1 i hovedentreprise for Gentofte Kommune, med Tegnestuen Vandkunsten som arkitekt og Wissenberg A/S som rådgivende ingeniør.

EK har allerede påbegyndt etape 2, som omfatter nedrivning af eksisterende botilbud og nybyggeri af yderligere 72 boliger til Gentofte Kommune. Denne etape afleveres ultimo 2020.