Den 13. juni fylder Hans Christensen 70 år. I foråret kunne Hans tillige fejre sit 50-års jubilæum i Einar Kornerup A/S.

Hans begyndte som praktikant i Kornerup og blev i 1973 under hans studietid fastansat som tilbudsberegner. Han blev efter endt uddannelse i 1976 ansat som byggepladsingeniør, senere udnævnt til entrepriseleder og til overingeniør i 1982. I den tid stod Hans i spidsen for flere store entrepriser bl.a. opførelse af ny fløj på Svejsecentralen, udvidelse af Hvidovre Rådhus samt en række renoverings- og byfornyelsesopgaver i Kornerups egne bygninger i København samt for eksterne opgaver bl.a. på Gammelholm i København.

Fra 1984 ledede Hans en række nybyggerier i Glostrup øst bl.a. Thorengaard, Elfo, Scandic Hotel, Griffin på Kornerups egne grunde herunder udvidelsen af Kornerups hovedkontor.
Hans blev i 1985 udnævnt til underdirektør og i 1998 til administrerende direktør i Entreprenørfirmaet Kornerup A/S..

I 1990’erne etablerede Kornerup kontor i Hamborg med selskabet Einar Kornerup GmbH. I lighed med andre entreprenørfirmaer i Danmark så Kornerup også muligheder i opsvinget i Tyskland. I den forbindelse havde Hans det overordnede ansvar for Einar Kornerup GmbH.

Fra 1995 supplerede Hans sin uddannelse med en videreuddannelse i Engineering Business Administration (EBA) på Ingeniørhøjskolen i København.

Hans overtog i 2002 posten som administrerende direktør i moderselskabet Einar Kornerup A/S samt i EK-Materiel A/S og fra 2015 i en række selskaber i Kornerup-gruppen herunder EK-Ejendomsadministration A/S, Initus A/S og Initus Ejendomme A/S samt Einar Kornerup Jylland A/S.

Einar Kornerup A/S var også moderselskab for gruppens datterselskab EK-Viktoria A/S, som udførte smedearbejde og aluminiumsfacader bl.a. på Fields, Skuespilshuset, Københavns Lufthavn, Fisketorvet og Ferring.

Kornerup-gruppen har igennem de seneste år været igennem en forenkling af selskabsstrukturen, og har således i dag Kornerup Holding A/S som moderselskab for hhv. Einar Kornerup A/S (det tidligere Entreprenørfirmaet Einar Kornerup) og Kornerup Ejendomme A/S.

Hans Christensen er i dag arbejdende formand for bestyrelsen i Einar Kornerup A/S samt administrerende direktør i Kornerup Holding A/S og Kornerup Ejendomme A/S. Derudover er han medlem af bestyrelsen i Kornerup-fonden og medlem af VL36.

Fødselsdagen og jubilæet holdes i privat firmaregi.