EK opfører erhvervsbyggeri i mange forskellige udgaver fra domiciler,  kontor- og hotelbyggeri til udstillings-, lager- og produktionshaller.

Vor erfaring og ekspertise betyder, at vi kan sikre vore erhvervskunder et gnidningsfrit og effektivt byggeforløb – lige fra den indledende fase, hvor forventninger afstemmes, under selve byggeprocessen til ibrugtagningen og drift af bygningen.

EK udfører erhvervsbyggeri i alle entrepriseformer. Kornerup-koncernen råder over grunde flere steder i Storkøbenhavn og kan således tilbyde nøglefærdige erhvervsbyggerier op til 20.000 kvm efter kundens ønske - se vores ledige grunde her.