I Einar Kornerup A/S har vi udarbejdet en række politikker, som skal sikre en ansvarlig adfærd i forbindelse med at løse de udfordringer, vi møder. Nedennævnte politikker har fokus på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

 


Kvalitetspolitik
 • EK overholder gældende lovgivning
 • EK vil til stadighed sikre kvaliteten af det udførte arbejde
 • EK evaluerer løbende kvaliteten
 • EK's kvalitetspolitik og -håndbog evalueres og udvikles løbende
 • EK afsætter de nødvendige ressourcer til kvalitetssikring
 • EK dokumenterer kvalitetssikring
 • Se en uddybning af vor kvalitetspolitik  Miljøpolitik
 • EK's miljøpolitik er gældende for alle EK-koncernens aktiviteter i Danmark
 • EK overholder gældende miljølovgivning
 • EK afsætter de nødvendige ressourcer til miljøsikring
 • EK dokumenterer miljøsikring
 • Se en uddybning af vor miljøpolitik


  Arbejdsmiljøpolitik
 • EK overholder gældende arbejdsmiljølovgivning
 • EK forbedrer løbende arbejdsmiljøet på alle virksomhedens arbejdspladser
 • EK forebygger arbejdsulykker, nedslidning og arbejdsbetingede lidelser
 • EK fremmer trivslen for alle i virksomheden
 • Se en uddybning af vor arbejdsmiljøpolitik