Einar Kornerup-koncernen 2020/19 2019/18 2018/17 2017/16 2015/16
Omsætning 692,6 653,3 761,0 615,2 612,3
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser pr. 30/9 196,6 179,9 164,7 151,4 137,8
Medarbejdere pr. 30/9 161 184 240 229 216
heraf lærlinge 13 15 14 15 15
Resultat før skat 25,5 23,7 6,9 27,2 25,4
Resultat efter skat 19,9 18,5 5,3 21,2 19,8
Overskudsgrad 3,1 2,8 0,4 3,1 2,3
Afkast af investeret kapital 14,5 13,0 2,3 15,0 11,9
Soliditetsgrad 29,2 25,8 23,9 29,3 33,4
Egenkapitalforrentning 10,6 10,5 3,0 13,3 13,8
Ordrebeholdning 1.010 655 750 735 650
Einar Kornerup-gruppen          
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser pr. 30/9 457,7 407,1 409,6 419,4 358,3
Resultat efter skat 58,0 43,4 36,0 54,2 43,9