Kampsportens Hus opføres ved Nørrebro Station og skal være er et åbent og inviterende mødested, hvor kampsport, leg og bevægelse forenes. Huset indrettes til kampsport primært møntet på asiatisk kampsport.

Der opføres en 3 etagers høj idrætshal på 3.000 m2 inkl. kælder indeholdende træningssale, omklædningsfaciliteter, fællesarealer og café.

Huset skal også være tilgængeligt for aftenskoler, mens skoler, daginstitutioner og børnefamilier kan benytte sig af stedet i dagtimerne.

Udenomsarealer på 2.000 m2 indrettes omkring bygningen som et inviterende by- og haverum til glæde for lokalområdet.

Huset opføres som insitu-støbt råhus med glas-/alufacade og i tæt bebyggede områder med komplicerede/vanskelige tilkørselsforhold.

Opgaven udføres i totalentreprise med overtagelse af bygherrens rådgivere.

Bygherrens projektforslag gennemgik en optimeringsfase med alle involverede parter og efterfølgende en færdiggørelse af myndighedsprojektet og færdigprojektering. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Københavns Kommune

Arkitekt:
entasis A/S

Ingeniør:
Henry Jensen A/S /
JL Engineering A/S

Udførelsesår:
2020-2022
Igangværende

Bruttoareal:
3.000 m2

Entrepriseform:
Totalentreprise

Entreprisesum:
108 mio. kr.