Ombygning af boligejendom, der omdannes til ungdomsboliger og ældre- og handicapvenlige boliger, som en del af et udviklingsprojekt om social bæredygtighed i nybyggeri og omdannelser i Frederiksberg Kommune.  

Ejendommen på Betty Nansens Allé 57-61 er bygget i 1970 og består af et syvetagers længehus med tre opgange og i alt 63 lejemål.

Ombygningen
omfatter nedrivning af eksisterende tag, udvendige døre og vinduer, murede gavle og tunge konstruktioner, som ikke forsat skal benyttes som svalegange, dæk, vægge og facadeelementer.

Der udføres nye fundamenter, søjler, bjælker, altaner, facadeelementer, væg og dækelementer, lette facader, facadebeklædning, vinduer og døre, nye tagboliger, tagterrasse, badeværelser, køkkener og udearealer.

Beboerne er genhuset, og boligerne står tomme under renoveringen.  

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Frederiksberg Forenede
Boligselskaber v/KAB

Arkitekt:
Rambøll A/S

Ingeniør:
Rambøll A/S

Udførelsesår:
2016-2018

Bruttoareal:
5.200 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
65 mio. kr.