På en eksisterende ejendom fra 1934 opføres 36 nye tagboliger. Gamle loftsrum på 12 boligblokke omdannes, og boligerne bliver svanemærket som de første tagboliger i Danmark.

Certificeringen betyder, at energiforbruget er lavt, at både byggematerialer og kemiske produkter lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer, og at byggeaffaldet sorteres og sendes til recirkulering.

De nye tagboliger vil være kendetegnet af højloftede rum, nye kviste og tagterrasser, der tilsammen skaber gennemlyste, moderne boliger. Før etablering af ny tagetage nedbrydes eksisterende tagkonstruktion og eksisterende varme, afløb, vvs, elektricitet og ventilation omlægges i tagetagen.

Ud over de nye tagboliger udføres der i de beboede lejligheder diverse renoveringsarbejder bl.a. ændring/omlægning af alle tekniske installationer herunder vvs, elektricitet og ventilation samt hovedforsyninger til vand og varme og nye afløb i kælder samt efterfølgende reparationsarbejder efter installationer i lofter og vægge. Kælder nedbrydes, og overflader i kælder renoveres. Der etableres trapperumssprinkling i trapperum, og der udføres nye depotrum i kælder samt skure i terræn for alle eksisterende og fremtidige lejemål. Derudover udføres nyt haveanlæg og nye parkeringspladser.

Beboerkoordinering forekommer i forbindelse med omlægning af installationer, flytning af depotrum fra loftrum til kældre samt koordinering af arbejdsområder og beboeradgang, når der arbejdes i kældre, trappeopgange og på taget med asbestsanering. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Ejendomsselskabet Dalhusene ApS

Arkitekt:
Hune & Elkjær A/S

Ingeniør:
Tækker Rådg. Ingeniører A/S

Udførelsesår:
2019-2022
Igangværende

Bruttoareal:
4.000 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
124,6 mio. kr.