Opførelse af 48 familieboliger og 52 ungdomsboliger på Niels Steensens Vej 1A-D i Gentofte. Familieboligerne opføres i 3 længeboliger i hhv. 2 og 3 etager.

Hver længebolig bindes sammen af et glasinddækket trapperum. Der udføres svalegangskonstruktion på længehusenes nordside og kælder under bygning B.

Ungdomsboligerne opføres som en 6 etagers bygning, der i modsætning til længebygningerne fremstår som en vertikal bygning. De 52 ungdomsboliger udføres med tilhørende fællesfaciliteter.

Der monteres solceller i et mindre omfang på tage.

Der etableres niveaufri adgang fra p-pladser ud for hver boligblok til trappe- og elevatortårne via ramper fra terræn, hvor elevatorer giver niveaufri adgang til samtlige boliger. Anlagt opholdsareal i terræn udformes uden adgang via trapper, så det tilgodeser brug og færdsel for bevægelseshæmmede. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Kornerup Ejendomme A/S

Arkitekt:
H+Arkitekter A/S
Vium Arkitekter

Ingeniør:
AB Clausen A/S /
JL Engineering A/S

Udførelsesår:
2021-2023
Igangværende

Bruttoareal:
6.700 m2

Entrepriseform:
Totalentreprise

Entreprisesum:
135 mio. kr.