Ombygning af ejendom beliggende Holmens Kanal 9/-Holbergsgade 1-3 til nyt fælles domicil til Forsvarsministeriet. Ombygningen omfatter bl.a. ændringer i eksisterende kontorarealer, etablering af nye birum samt etablering af nye toilet- og baderum, etablering af nye depot- og kølerum i kælder, ny reception og personalerum, forstærkning af etagedæk under foyer og kantineområdet i stueplan, opgradering af el-installationer, etablering af nye føringsveje, omdisponering af ventilation, udbedring af gårddæk samt belægningsarbejder 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Bygningsstyrelsen
(BYGST)

Arkitekt:
Bertelsen & Scheving
Arkitekter A/S

Ingeniør:
Strunge Jensen A/S

Udførelsesår:
2016-2017

Bruttoareal:
11.200 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
52 mio. kr.