Bebyggelsen Tjørneparken er opført i 1957-59 som rækkehusbebyggelse med i alt 198 boliger, fordelt på 3 og 4 rum. Helhedsplanen omfatter en renovering samt om- og tilbygning, så de boligmæssige kvaliteter øges med flere og bedre boligkvadratmeter, og boligerne fremstår som moderne familieboliger.

Opgaven omfatter udskiftning af terrændæk, nye gulve med gulvvarme på alle etager, efterisolering af gavle, udskiftning af visse vinduer og døre samt etablering af omfangsdræn.

Der tilbygges havestuer i de røde rækkehuse, og alle baderum totalrenoveres. 23 gavlboliger skal ombygges til etageboliger. Afløbs- og brugsvandsanlæg skal to-talrenoveres, og der etableres mekanisk balanceret ventilation i samtlige boliger. Derudover udskiftes køkkener i samtlige boliger.

I forbindelse med udførelse af arbejderne skal der udføres sanering for miljøfarlige stoffer som bly, asbest samt skimmelsvamp.

Beboerne vil være genhuset, og boligerne vil stå tomme etapevis under renove-ringen. Levering, opstilling og drift af genhusningspavilloner i bebyggelsen under udførelsen og efterfølgende reetablering er en del af entreprisen. Arbejdet er opdelt i 8 etaper. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Lejerbo Afd. 056 Rødovre

Arkitekt:
Nova 5 Arkitekter A/S

Ingeniør:
EKAS Rådg. Ingeniører A/S

Udførelsesår:
2020-2023
Igangværende

Bruttoareal:
19.500 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
264 mio. kr.