Helhedsrenovering af den almennyttige boligbebyggelse Saltværkshuse, blok B, C og D. Den fjerde blok, blok A, er tidligere renoveret og vil fungere som reference/-mock‐up for projektet.

Hovedentreprisen omfatter ombygning af 127 boliger, som efter sammenlægning bliver til 103 almennyttige boliger.

Helhedsplanen omfatter renovering af klimaskærm inklusive nye vinduer, altandøre og nye stålaltaner, der udføres med værn og trædæk. Til private haver udføres ståltrapper med trætrin.

Der udføres nye køkkener og badeværelser samt nye tekniske installationer herunder kontroludsugningsanlæg for kælder til og med 2. sal samt decentralt venti-lationsanlæg på 3. sal.

Den nye tagetage udføres af lette facade- og tagelementer samt indvendige vægge.

Der udføres elevatorer herunder delvis insitustøbt skakt og etagedæk i forrum.

Renoveringen udføres blokvis, og beboerne genhuses i perioden for renovering af den pågældende boligblok.

Opgaven er igangsat februar 2021 og forventes afsluttet oktober 2023. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Boligorganisationen Tårnbyhuse

Arkitekt:
DOMUS arkitekter A/S

Ingeniør:
Torkil Laursen A/S

Udførelsesår:
2021-2023
Igangværende

Bruttoareal:
9.444 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
122,6 mio. kr.