Helhedsrenovering af Mølleparkens 126 boliger og fælleshus. Renoveringen omfatter boligsammenlægninger og terrænregulering for etablering af boliger med øget tilgængelighed.

Samtlige facader har byggeskader, disse nedrives og opbygges med ekstra isolering og nye mursten. Vinduer og døre udskiftes, og der etableres nye tage overalt i bebyggelsen.

39 etplans boliger ombygges til boliger med øget tilgængelighed med nye badeværelser og køkkener. Tre to-rums boliger sammenlægges til to fire-rums boliger. I de øvrige boliger renoveres badeværelse, og i de resterende etplans boliger udskiftes køkken.

Desuden ombygges fælleshuset med nyt vaskeri, aktivitetslokale og tilgængeligt toilet.

Da klimaskærmen nedtages i boligerne, genhuses alle beboere i byggeperioden. Genhusningen udføres i tæt samarbejde med Domea.dk's beboer- og genhusningskonsulent samt flytteentreprenør. Entreprisen indebærer løbende opdatering af genhusningsplanen i forhold til tidsplaner samt udarbejdelse af oversigt for arbejdsgange i forbindelse med midlertidig genhusning.

Arbejderne er igangsat januar 2021 og forventes afsluttet i juni 2022. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Jægerspris Boligselskab
v/Domea.DK

Arkitekt:
Norconsult-KHS Arkitekter A/S

Ingeniør:
Dines Jørgensen & Co. a/s

Udførelsesår:
2021-2022
Igangværende

Bruttoareal:
11.000 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
101,3 mio. kr.