Tag- og facaderenovering af 10 boligblokke og sammenlægning af 80 boliger til ca. 40 i blok 23. Renoveringen blev udført i beboede lejligheder, dog blev beboere genhuset inden de grove ombygningsarbejder i forbindelse med lejlighedssammenlægningerne 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Lejerbo, Afd. 128-0
Gyldenrisparken

Arkitekt:
Witraz Arkitekter K/S

Ingeniør:
Wissenberg A/S

Udførelsesår:
2008-2011

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
226 mio. kr.