EK-Ejendomsadministration A/S indgår i Initus-koncernen og er stiftet som selvstændigt selskab i 1981. EK-Ejendomsadministration A/S administrerer 30 ejendomme med ca. 400 lejemål for Initus Ejendomme A/S.

Lejemålene er fordelt på bolig- og erhvervsejendomme samt ejendomme, hvori indgår både bolig- og erhvervslejemål. På alle ejendomme har EK-Ejendomsadministration A/S både det administrative og det vedligeholdelsesmæssige ansvar. Hvert år gennemgås ejendommene af en bygningskyndig ingeniør i samarbejde med ejendomsfunktionæren/ejerne for at sikre ejendommenes vedligeholdelsesmæssige stand.

I administrationen indgår samtlige administrative opgaver som opkrævninger, varslinger, forsikringssager, kontakt til lejere og ejendomsfunktionær m.m. EK-Ejendomsadministration A/S er medlem af Ejendomsforeningen Danmark og er forsikret for ansvar, der dækker formuetab i relation til administration af ejendomme.