Og det har vi gjort i rigtigt mange år.

Lige nu er vi i samarbejde med arkitektfirmaet Vandkunsten A/S og rådgivende ingeniør Wissenberg A/S i fuld gang med at udføre etape 2 af den samlede moderniseringsplan for et helhedstilbud til autisme- og strukturmiljøet samt psykiatrimiljøet på Bank Mikkelsens Vej 20-28 i Gentofte kommune.

På samme sted opførte EEK tilbage i 1963 Vangede Børnehospital og grænsende op til samme område Lillemosegård i Gladsaxe. Byggerierne blev udført efter moderne halvindustrialiserede principper i et forsøg på at rationalisere det murede byggeri. EEK opførte en feltfabrik på området, hvor de murede elementer blev fremstillet under tag. Herefter blev elementerne transporteret ud til montagestedet og monteret med kran.

Vores medarbejder smedemester Arly Sennenvald, der stadig har sin gang i EK, kan fortælle meget længe om de to byggerier. Han blev ansat som smedelærling i 1960 og var bare 19 år, da han var med til at opføre Vangede Børnehospital i 1963.

Nu har EEK revet de gamle bygninger ned, og det har givet plads til de 48 nye boliger og en administrationsbygning i etape 1. Ultimo oktober 2020 afsluttes etape 2, og så står yderligere 72 nye boliger klar til indflytning.Læs mere om Botilbud i Gentofte her

Læs mere om Vangede Børnehospital og muret forsøgsbyggeri på side 143 i del 2 af EK's historie her

Læs mere om nybygning af plejeboliger her

Læs flere nyheder