EEK’s Mesterafdeling er påbegyndt en udskiftning af altangangene og tagene på Mølleåparkens 8 boligblokke – i alt 120 boliger.

Blokkene er beliggende i Lyngby og er opført i 1973. Alle altandæk udskiftes med nye betondæk, og samtidig renoveres de flade tage – ca. 4.300 m2. Der udføres nyt tagpap, sterninddækninger og underlag.

Bebyggelsen vil generelt være beboet, men ved indhejsning af de nye betondæk rømmes boliger.

Arbejdet udføres i hovedentreprise i samarbejde med DOMUS arkitekter a/s og a/s Ishøy & Madsen, rådgivende ingeniører og forventes at vare frem til februar 2021. Læs flere nyheder