Yderst på Redmolen i Københavns Frihavn befinder sig en lille toldbygning – Toldvagt 15 - med kronet inskription ”Kgl. Toldvagt”. Den bevaringsværdige bygning er opført i 1916 og er tegnet af arkitekt Rosendahl-Langballe.

EEK’s Mesterafdeling påbegynder ultimo april 2020 en omfattende demontering af den ca. 150 kvm. store bygning. Alle facadesten skal registreres og nedpakkes med henblik på genopstilling efter afslutning af anlægsarbejderne på Redmolen.

Bygningens facader, der skiller sig ud i forhold til de øvrige toldvagter, der blev bygget i samme tidsrum, er opført i lyse Ølandssten og ikke i røde sten, som det ellers var kutyme på det tidspunkt. Bygningen skulle nemlig passe sammen med vagtbygningen yderst på Langeliniekajen.

Den gamle toldbygning skal på et endnu ikke fastlagt tidspunkt genopstilles og vil i fremtiden være en del af et forhåbentligt pulserende liv på Redmolen.

EEK udfører projektet i samarbejde med Drachmann Arkitekter A/S.

 Læs flere nyheder