EEK har renoveret KB's svømmebassin, som netop er indviet og taget i brug.

Bassinet blev lukket i 2015, da det ikke længere var tidssvarende og ikke levede op til myndighedernes krav. Bassinet har gennemgået en større renovering med bl.a. nyt vandbehandlingsanlæg. Projektet er gennemført i samarbejde med Teknologisk Institut (svømmebadsteknik), AB Clausen A/S - Rådgivende Ingeniører (konstruktioner og kloak) og Condor Kemi A/S (bassinoverflade).


Fakta:
- Ca. 500 kubikmeter vand fylder bassinet
- 164 kbm cirkuleres hver time gennem vandbehandlingsanlægget
- Et solvarmeanlæg bidrager til opvarmningen af badevandet
- Automatisk registrering af klor- og syreindhold

 Læs flere nyheder