Kontorombygning

 

Ombygning og modernisering af ca. 4.400 m2 kontorfaciliteter til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Entreprisen omfattede nedrivningsarbejder samt etablering af nye vægge, lofter og gulve. Der er endvidere foretaget en total udskiftning af de tekniske installationer

Se referenceblad:

 


  Projektfakta:

  Bygherre:
  Bygningsstyrelsen (Ubst)

  Arkitekt:
  Bertelsen & Scheving
  
Arkitekter

  Ingeniør:
  Klaus Nielsen A/S

  Udførelsesår:
  2013-2014    

  Bruttoareal:
  4.400 m2

  Entrepriseform:
  Hovedentreprise

  Entreprisesum:
  26 mio. kr.