Boligombygning

 
Ombygning af boligejendom omfattende nedrivning af eksisterende tag, udvendige døre og vinduer, murede gavle og tunge konstruktioner, som ikke forsat skal benyttes som svalegange, dæk, vægge og facadeelementer. Nye fundamenter, søjler, bjælker, altaner, facadeelementer, væg og dækelementer, lette facader, facadebeklædning, vinduer og døre, nye tagboliger, tagterrasse, badeværelser, køkkener og udearealer. Beboerne er genhuset, og boligerne står tomme under renoveringen.


  Projektfakta:

  Bygherre:
  KAB Bygge- og   boligadm.

  Arkitekt:
  Rambøll A/S

  Ingeniør:
  Rambøll A/S

  Udførelsesår:
  2016-2018 -   Igangværende

  Bruttoareal:
  5.200 m2

  Entrepriseform:
  Hovedentreprise

  Entreprisesum:
  57,8 mio. kr.