Igennem de sidste 20 år, hvor kravene til pleje- og omsorgsbyggeri er ændret betydeligt, har EEK deltaget i udvikling og ombygning af plejeboliger herunder ombygning af hospicepladser, private plejehjem og offentlige plejetilbud. Opgaverne er udført i både total- og hovedentreprise, hvor bl.a. logistikken med flytning af beboerne har været en del af projektet. Senest har vi ombygget afdeling 7, 8, 9 og 10 på Psykiatrisk Center Ballerup.  

 

Ombygning omsorg Psykiatrisk Center Ballerup